فرم های گزارش مرحله ای عملیات ساختمانی مهندسان ناظر ابلاغ شد

به گزارش وبلاگ خبری گردشگری، منوچهر ماهرو بختیاری از ابلاغ فرم های گزارش مرحله ای عملیات ساختمانی رشته های عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه برداری، مجوز آغاز عملیات اجرایی ساختمان، برگ اعلام خاتمه عملیات ساختمانی توسط مهندسان ناظر و چک لیست کنترل موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی که توسط کارگروه همسان سازی سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تهیه و تدوین گردیده، اطلاع داد.

فرم های گزارش مرحله ای عملیات ساختمانی مهندسان ناظر ابلاغ شد

وی با بیان اینکه این فرم ها در سایت سازمان به نشانی www.lorestannezam.ir در بخش پیوندها بارگذاری گردیده است، توضیح داد: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وظیفه کنترل عملیات اجرایی با مجموعه مقررات ملی ساختمان و پروانه ساخت بر عهده مهندسان ناظر قرارداد.

گزارش ناظر به شهرداری تنها راه برای دفاع مهندس در محاکم قضایی است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان گفت: از این رو به علت مسائل و نواقص متعدد در فرآیندهای ساخت وساز شهری و آمار بالای حوادث ناشی از کار در این حوزه، نظارت ساختمان های شهری را به حرفه ای پرمخاطره تبدیل نموده است که به این جهت گزارش مهندس ناظر به شهرداری از اهمیت بالایی برخوردار است.

ماهرو بختیاری تأکید کرد: گزارش ناظر به شهرداری تنها راه برای دفاع مهندس در محاکم قضایی است و گزارش ناظران باید در موعد مقرر به مرجع ذیصلاح تسلیم گردد؛ همچنین گزارش ناظر باید از ابتدای آغاز عملیات ساختمانی ارائه گردد.

وی گفت: به استناد بند 13-7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ضمن تأکید بر بازدیدهای مکرر از عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسان ناظر، مقررگردیده است که مهندسان ناظر باید گزارش خاتمه هر یک از مراحل اصلی کار و همچنین تخلفات احتمالی حین اجرای ساختمان را به مرجع صدور پروانه و سازمان استان تسلیم کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان توضیح داد: وظیفه اصلی ناظران ساختمان ارائه گزارش ها از روند اجرای کار است و می توان گفت که گزارش های مرحله ای یکی از مهم ترین ارکان کار نظارت است؛ بااین وجود بعضاً مشاهده می گردد که مهندسان ناظر نسبت به گزارش های مرحله ای و بار حقوقی آن ها بی توجه و بی اطلاع هستند.

اخذ تأییدیه عدم خلاف با قوانین موجود در این حوزه مغایرت دارد

ماهرو بختیاری اضافه نمود: در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه 1374 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های اجرایی آن و مباحث 22 گانه الزامات مقررات ملی ساختمان ذکری از ارائه برگ گواهی عدم خلاف برای صدور خاتمه کار عملیات ساختمانی، توسط مهندس ناظر نگردیده است، تنها در تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری ها که مقرر می دارد دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی خاتمه ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادرگردیده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید کنند این موضوع ذکر گردیده که همان طور در متن تبصره قیدگردیده، موضوع از حیث انجام معامله ساختمان های ناتمام توسط دفاتر اسناد رسمی مطرح گردیده، لکن برخی از شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، مهندسان ناظر را در خاتمه کار عملیات ساختمانی ملزم به تأییدیه گواهی عدم خلاف ساختمان های مختلف به ویژه ساختمان های پروااحداث گردیده دارای نه ساختمانی می کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که الزام به اخذ این تأییدیه در خاتمه کار، با توجه به اعلام تخلفات ساختمانی در گزارش های مرحله ایی توسط ناظرین ازجمله تخلفات در عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی، شهرسازی، سطح اشغال و ... مشهودان مغایرت داشته، که این مهم را طبق مکاتباتی با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس شورای اسلامی شهر و شهرداری خرم آباد اعلام نموده ایم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با اشاره به اینکه در آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 و مفاد فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان عنوان گردیده، گزارش های خاتمه هریک از مراحل اصلی کار (پی سازی، اجرای اسکلت، سفت کاری، نازک کاری و خاتمه کار بدون ذکری از ارائه برگ گواهی عدم خلاف) توسط ناظر بایستی به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه گردد، گفت: همچنین در متن تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها قیدگردیده، مهندسان ناظر ساختمان مکلف اند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آن ها احداث می گردد ازلحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کنند

برگزاری چندین دوره آموزشی برای مهندسان ناظر

ماهرو بختیاری با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان، اخیراً با دعوت از اساتید برجسته کشور چندین دوره آموزشی با موضوعات کارگاه گزارش نویسی حرفه ای، حقوق مهندسین و همچنین دوره های توجیهی مهندسین بدو ورود به حرفه مهندسان را برگزار نموده است، توضیح داد: اصولاً گزارش های مرحله ای ناظر باید با اشاره به مفاد قانونی مرتبط با موضوع تهیه گردد و ضروری است مهندس ناظر به طور کاملاً حرفه ای مستندات مهم موردنیاز برای پاسخگویی و دفاع از حقوق خود در برابر استعلامات مراجع ذی ربط را تهیه و حفظ کند.

وی یادآور شد: درصورتی که مهندس ناظر گزارش های خود را ازنظر مسائل فنی، ایمنی و حقوقی به طور کاملاً حرفه ای و به موقع به مراجع ذی ربط ارائه کند مطمئناً در حرفه نظارت با مشکل خاصی روبرو نگردیده و در صورت وقوع حوادث در محاکم قضایی و انتظامی تبرئه خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با تاکید بر اینکه قبول مسئولیت نظارت علاوه بر تسلط بر مسائل فنی و مهندسی، نیازمند آگاهی و آشنایی کافی با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون شهرداری، قانون کار، مجموعه قوانین و ضوابط ایمنی، آئین نامه حفاظت از کارگاه های ساختمانی، آشنایی کامل با فن بیان و مذاکره و برقراری ارتباط با افراد مختلف، تسلط کافی به شیوه نگارش نامه های اداری و خصوصاً گزارش نویسی، آشنایی با امور ثبتی و حقوقی و تنظیم لایحه، دفاعیه و اظهارنامه است؛ اضافه نمود: در غیر این صورت احتمال آنکه مهندس ناظر در کارهای تحت نظارت خود به دلایل مختلف محکوم گردیده و متحمل ضرر و زیان گردد بسیار زیاد است.

ماهرو بختیاری گفت: با توجه به گستردگی خطرات ساختمانی و از آن مهم تر پیچیدگی مسائل حقوقی باید در تهیه گزارش های مرحله ای علاوه بر احتمال وقوع حوادث ساختمانی در زمان ساخت به خطراتی که ممکن است در دوران بهره برداری رخ دهد و به نوعی پای مهندس ناظر را به محاکم قضایی بکشاند، توجه و کلیه مسائل غیر فنی و غیراصولی احتمالی نظیر وضعیت دودکش ها، سیم کشی برق، اجرای سنگ نما، آسانسور، نرده های راه پله، ارتفاع دست انداز بام و بسیاری مواردی دیگر را با اشاره به مفاد قانونی مربوطه، در گزارش ها لحاظ و وقوع تخلف به مراجع مربوطه اعلام گردد.

منبع: خبرگزاری مهر

به "فرم های گزارش مرحله ای عملیات ساختمانی مهندسان ناظر ابلاغ شد" امتیاز دهید

1 کاربر به "فرم های گزارش مرحله ای عملیات ساختمانی مهندسان ناظر ابلاغ شد" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فرم های گزارش مرحله ای عملیات ساختمانی مهندسان ناظر ابلاغ شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید